Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY

  1. Daniel Okupny, Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska

SEKRETARZ REDAKCJI

  1. Paulina Mareczka, Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO

  1. Witold Jucha, Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska

RADA NAUKOWA

  1. Olga Pylypovych, Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franka, Ukraina
  2. Anna Smetanova, LISAH (Laboratoire d’étude des Interactions Sol - Agrosystème - Hydrosystème), Unité Mixte de Recherche INRA - IRD - SupAgro Montpellier, France
  3. Roman Soja, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Zakład Geografii Fizycznej, Polska


eISSN 2353-3927