Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY

  1. Daniel Okupny, Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO

  1. Paweł Struś, Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska

SEKRETARZ REDAKCJI

  1. Witold Jucha, Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska

RADA NAUKOWA

  1. Magdalena Mantura, Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  2. Olga Pylypovych, Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franka, Ukraina
  3. Anna Smetanova, LISAH (Laboratoire d’étude des Interactions Sol - Agrosystème - Hydrosystème), Unité Mixte de Recherche INRA - IRD - SupAgro Montpellier, France
  4. Roman Soja, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Zakład Geografii Fizycznej, Polska


eISSN 2353-3927