Historia czasopisma

Czasopismo zostało powołane w roku 2012 przez Studenckie Koło Naukowe Geografów. Publikowane są w nim prace naukowe studentów neleżących do Koła oraz osób współpracujących.

ISSN 2300-3928, eISSN 2353-3927eISSN 2353-3927