Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Piotr Dolnicki, Rafał Kroczak

Abstrakt


Ważnym aspektem działalności Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jest funkcjonowanie Studenckiego Koła Naukowego Geografów. Historia zaangażowania studentów w działalność naukową i organizacyjną sięga korzeni Naszego Instytutu. Za początek ruchu naukowego studentów geografii naszej Uczelni uznaje się rok akademicki 1949/50, kiedy to założono Koło Naukowe Wydziału Przyrodniczo-Geograficznego.

Obecnie w Kole działają cztery sekcje: geografii fizycznej, geoinformacji, społeczno-ekonomiczna i turystyczna. Każda z sekcji prowadzi kilka odrębnych projektów angażując potencjał naukowych studentów Instytutu Geografii wszystkich kierunków.


Słowa kluczowe


skng, up

Bibliografia


Biały S., (2004). Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W: R. Bolanowska (red.), Nurty badawcze we współczesnej geografii. Nowe spojrzenie na starą naukę. (9-14). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Bołoz G., Jędrasik M., (2012). Sylwetka turysty odwiedzającego Pieniński Park Narodowy w 2012 roku. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 1, 9-16

Ćwiąkała J., (2012). Charakterystyka ruchu turystycznego na Spitsbergenie w latach 2000-2004. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 1, 26-33.

Duda R., Goraj A., (2012). Ocena infrastruktury turystycznej w Pienińskim Parku Narodowym. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 1, 41-51

Faron M., Kochan A., Liszka J., (2012). Metodyka pomiaru ruchu turystycznego i badania ankietowego w Pienińskim Parku Narodowym w 2012 roku. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 1, 52-62

Jucha W. Pająk K., (2012). 80 lat Pienińskiego Parku Narodowego; historia badań naukowych SKNG UP nad ruchem turystycznym w Pieninach. Prace Studenckiego Koła Naukowe-go Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 1, 76-91.

Mikołajczyk D., (2012). Upowszechnianie zastosowań technologii geoinformacyjnych na przykładzie Krakowskiego GIS Day 2012. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 1, 109-122.

Nycz T., Krawczyk J., (2004). Numeryczny model terenu w badaniach środowiska przyrodniczego. W: R. Bolanowska (red.), Nurty badawcze we współczesnej geografii. Nowe spojrzenie na starą naukę. (27-37). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Rak E., Sęp B., (2012). Sylwetka turysty w Pienińskim Parku Narodowym (wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2007-2009). Prace Studenckiego Koła Naukowego Geogra-fów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 1, 123-134.

Świątek A., (2012). Nauczanie GIS w praktyce na przykładzie warsztatów Letniej Szkoły Geoinformacji GeoGorce 2012. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwer-sytetu Pedagogicznego w Krakowie, 1, 135-143

Witkowski K., Wysmołek G., (2012). Metody badań terenowych w pracach licencjackich z zakresu geografii fizycznej. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 1, 144-159.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927