Monitoring ruchu turystycznego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego w sezonie letnim 2012 – interpretacja wyników

Joanna Ćwiąkała, Agnieszka Gil

Abstrakt


Pieniński Park Narodowy pomimo małej powierzchni odznacza się największym wskaźnikiem natężenia ruchu turystycznego na 1 ha powierzchni spośród parków narodowych w Polsce. W związku z tym, istotne jest monitorowanie ruchu turystycznego oraz wykazania odcinków szlaków, które są najchętniej uczęszczane przed turystów. Pomiary te są istotne dla zbadania czy PPN jest atrakcyjnym miejscem dla turystów. Ważne jest też zbadanie obciążenia poszczególnych odcinków szlaków, jest to związane z negatywnym wpływem turystów na otoczenie. Ponadto rosnący wpływ turystyki masowej na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary objęte ochroną prawna, wpływa na potrzebę zarządzania ruchem turystycznym oraz monitorowanie wpływu turystów na środowisko przyrodnicze. Badania przeprowadzono w dniach 8-14.07 2012 roku. Były to zarówno dni robocze (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) jak i w weekend (sobota, niedziela).

Pomiary zostały przeprowadzone przez członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego. Projekt został sfinansowany z budżetu Koła Naukowego oraz przy pomocy władz parku, które udostępniły studentom leśniczówkę na Hałuszowej. Badanie objęło 6 452 turystów i pozwoliło oszacować natężenie ruchu turystycznego na wybranych odcinkach szlaków. Na terenie parku wyznaczono 9 międzywęzłowych punktów pomiarowych (ryc. 1), dzięki temu badający mogli wyznaczyć najbardziej obciążone odcinki i najchętniej uczęszczane szlaki. Z badań wynika, że średnie natężenie w badanych dniach pomiarowych wyniosło 1 075 osób/dzień. Najbardziej obciążonymi odcinkami okazały się: Przełęcz Szopka – Trzy Korony, Krościenko - Toporzysko, Wymiarki – Limierczyki. Największe natężenie ruchu turystycznego w punktach pomiarowych było na Przełęczy Szopka i na punkcie Limierczyki. Uzyskane wyniki pokrywają się z wynikami badań z poprzednich lat (2009, 2010) co uwidacznia utrzymanie natężenia ruchu turystycznego na stałym poziomie na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.


Słowa kluczowe


Turysta, monitoring, Pieniński Park Narodowy

Bibliografia


Archiwum danych Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP.

Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Sztumski J., 2010, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Warcholik W., Semczuk M., 2011, Natężenie ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 18, Warszawa-Kraków, s. 148-154,.

źródła internetowe:

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/krak/ASSETS_turystyka_2007_2.2.wybrane_aspekty_turystyki_pl.pdf


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927