Chińskie inwestycje na Świecie i w Polsce jako skutek dynamicznego rozwoju gospodarki Państwa Środka

Ewa Ledniowska, Rafał Koszek

Abstrakt


Współcześnie Chiny są jedną z największych i najszybciej rozwijających się gospodarek na Świecie. Przejawem rosnącego potencjału gospodarczego jest międzynarodowa ekspansja kapitałowa Państwa Środka. W ostatnich latach coraz większą  uwagę chińskich korporacji transnarodowych skupia Europa Środkowo-Wschodnia. Wejście na rynki krajów dawnego Bloku Wschodniego, ma ułatwić chińskim przedsiębiorcom rozszerzenie wpływów gospodarczych na terenie całej Europy. Coraz więcej państw przywiązuje dużą wagę do zacieśniania relacji z Chinami ze względu na ich wzrastające znaczenie w gospodarce światowej. Dowodem na wyżej przedstawione zjawiska była niedawna wizyta w Polsce premiera Chin Wen Jia Bao, której celem było nawiązanie porozumienia gospodarczego między obydwoma państwami. Efektem spotkania było podpisanie „Strategicznego Partnerstwa” co stawia nasz kraj na pozycji jednego z liderów Europy Środkowo-Wschodniej w stosunkach gospodarczych z Państwem Środka.

Niniejsze opracowanie ma na celu analizę badanego zjawiska, na podstawie dostępnych materiałów źródłowych, danych statystycznych, raportów branżowych oraz kwerendy prasowej. Praca podzielona jest na 4 zasadnicze części.

Pierwszy fragment zajmuje się przedstawieniem ogólnego zarysu współpracy gospodarczej Chin i Polski. Druga część przedstawia sytuację gospodarczą Chin, głównie pod kątem inwestycji zagranicznych na świecie. Po krótkim przedstawieniu procesu dynamicznego rozwoju gospodarczego w ciągu ostatnich 30 lat (po rewolucji społeczno-ekonomicznej wprowadzonej przez Deng Xiaopinga), nastąpi analiza wartości chińskich inwestycji na świecie. Połączona będzie ona z ich uwarunkowaniami, polityką zagraniczną prowadzoną przez Państwo Środka, głównymi tendencjami BIZ wychodzącymi z Chin na przestrzeni ostatnich lat. Trzecia z kolei ujmuje BIZ napływające do Polski na tle Europy Środkowo-Wschodniej. Czwarta część ma na celu pokazanie poszczególnych chińskich przedsiębiorstw inwestujących w Polsce. Zbadane zostanie, czy dynamiczny rozwój chińskiej gospodarki oraz ich ekspansja w postaci inwestycji zagranicznych na świecie, przełożyła się na wartość kapitału oraz liczbę podmiotów napływających z Chin do Polski. Przedstawione zostanie również rozmieszczenie chińskich BIZ w Polsce

Słowa kluczowe


chińskie inwestycje zagraniczne, BIZ w Polsce, rozwój chińskiej gospodarki

Bibliografia


Cheng, L. K., & Ma, Z., 2006, China’s Outward FDI: Past and Future. Working paper by the National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski: Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków

Domański B.,2010, Kapitał zagraniczny a rozwój polskich regionów,[w:] Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, S. Ciok, P. Migoń (red.), Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, s. 263- 273.

Dziemianowicz W., 2006, Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów, Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS, dostępny: www.msap.pl

Godlewska-Majkowska H., Zarębski P., 2011, Atrakcyjność Inwestycyjna regionów, Raport syntetyczny.

Gradziuk A., Szczudlik- Tatar J., 2012 „Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Chińską Republiką Ludową”; PISM, Warszawa.

Gugler P., Boie B.,2008, „The Emergence of Chinese FDI: Determinants and Strategies of Chinese MNEs, [w:] Emerging Multinationals : Outward Foreign Direct Investment from Emerging and Developing Economies, Kopenhaga.

Herman A., 2007, Chiny – co dalej z ich strategią transformacyjną „walca”, Międzynarodowa konferencja pt.: „Chiny w globalnym świecie”, Warszawa.

Jakubiak M., Rybiński K.,Weresa A, 2002, Rola Inwestycji Zagranicznych w Gospodarce.

Gradziuk A., Szczudlik- Tatar J.,2012, Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Chińską Republiką Ludową, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

MOFCOM, 2010 Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Investment.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 2012, Newsletter, numer 291,292.

Piotrowski J., Bąkowska K., Gniadek J. , Kępka H.; 2011 r. „Bariery i możliwości wzrostu polskiego eksportu do Chin Kontynentalnych i chińskich inwestycji bezpośrednich w Polsce”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa

Rabiej P., Bonikowska M., 2011, Polska-Chiny, Wydawnictwo Thinhtank, dostępny www.mttp.pl

UNCTAD, 2011, World Investment Report 2011.

UNCTAD, 2012, World Investment Report 2012.

Wiśniewski P.,2012, Aktywność w Polsce przedsiębiorstw pochodzących z Chin, E-wydawnictwo, 2012, dostępny:

http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/2433.

Żmuda M., 2009, Przyczyny wejścia chińskiej republiki ludowej na ścieżkę przyspieszonego wzrostu gospodarczego [w:] Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku, pod red. W. Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław, s. 93-101.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927