Metody badań terenowych w pracach licencjackich z zakresu geografii fizycznej

Karol Witkowski, Grzegorz Wysmołek

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki kwerendy prac licencjackich obronionych w Zakładzie Geografii Fizycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 2007-2012. Badana próba była kompletna i zawierała 163 prace dyplomowe powstałe od początku istnienia licencjackich studiów geograficznych w UP. Głównym celem opracowania jest analiza wykorzystania przez studentów terenowych metod badawczych oraz przegląd ich celowości,  jakości, poziomu trudności oraz zmian czasowych. Zaprezentowano regionalizację terenów badawczych dającą obraz zasięgu oddziaływania uczelni. Ubogość literatury dotyczącej metodyki pracy licencjackiej i badań terenowych wymusiła stworzenie autorskiej klasyfikacji grup terenowych metod badawczych oraz profili prac. Wskazano na zalety funkcjonowania pracy licencjackiej oraz trudności w ich ocenie jak i porównywalności. Artykuł powstał w oparciu o wystąpienie autorów na 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowa pt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" w grudniu 2012 roku i jest głosem w dyskusji na temat wartości pracy licencjackiej.


Słowa kluczowe


praca licencjacka, terenowe metody badawcze, geografia fizyczna

Bibliografia


Apanowicz J., 2002, Metodologia ogólna, Warszawa

Chojnicki Z., 1991, Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii, Warszawa

Prace licencjackie z Zakładu Geografii Fizycznej UP w Krakowie z lat 2007-2012

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dz. U. 2007, nr 164, poz. 1166 z późn. zm.

Wilczyński W., 2011, Ideowe źródła i tożsamość geografii, Kraków

Źródła internetowe:

http://www.up.krakow.pl

http://www.bip.nauka.gov.pl


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927