Ekonomiczne konsekwencje ruchów masowych w Szczepanowicach (Pogórze Rożnowskie) na przykładzie osuwiska Tubendza

Jarosław Cebulski

Abstrakt


W maju 2010 roku na terenie Polskich Karpat Fliszowych uległo odmłodzeniu wiele osuwisk. Analizowane osuwisko Tubendza położone jest w miejscowości Szczepanowice (Pogórze Rożnowskie), ma powierzchnię 49 ha, z czego 16 ha zostało odmłodzonych w maju 2010 roku. W obrębie aktywnej części znajdowały się 4 budynki pełniące funkcje mieszkalne, z czego 3 zostały całkowicie zniszczone a 1 częściowo. Dodatkowo zniszczone zostały 2 budynki gospodarcze i 1 budynek pełniący funkcję rekreacyjną. Zniszczona została także infrastruktura przesyłowa: linie wysokiego i niskiego napięcia oraz linie telefoniczne. Droga asfaltowa znajdująca się na terenie osuwiska została silnie zdeformowana, uniemożliwiając dojazd do zniszczonych domów oraz pól rolnych. Dla uniknięcia kojonych zniszczeń konieczne jest całkowite wyłączenie spod zabudowy terenów zakwalifikowanych jako osuwiska oraz terenów szczególnie podatnych na osuwanie.


Słowa kluczowe


osuwiska, działalność człowieka, katastrofalne opady, Pogórze Rożnowskie.

Bibliografia


Bajgier – Kowalska M., 2011. Procesy osuwiskowe w Gminie Lanckorona na Pogórzu Wielickim jako efekt rozlewnych opadów w maju 2010 roku. Problemy zagospodarowania ziem górskich, t. 58, Kraków.

Bajgier – Kowalska M., 2005. Wpływ człowieka na rzeźbę osuwiskową stoków beskidzkich, VII Zjazd geomorfologów Polskich, Kraków.

Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski, czerwiec 2010, IMGW, Warszawa.

Cebulski J., 2011. Destrukcyjne aspekty ruchów masowych na przykładzie osuwiska w Szczepanowicach – Tubendzy, Praca licencjacka, Kraków.

Chowaniec J., Kolasa K., Koziara Z., Nawrocka D., Poprawa D., Witek K., Wykowski A, 1975, Katalog osuwisk. Województwo krakowskie powiat tarnowski. PIG Oddz. Karpacki, Kraków.

Długosz M. Gębica P., 2008. Geomorfologiczne skutki oraz rola lokalnych ulew i powodzi w kształtowaniu rzeźby progu Pogórza Karpackiego (na przykładzie ulewy z czerwca 2006 r. w rejonie Sędziszowa Młp.). Landform Analysis, t. 8, Poznań.

Długosz M., 2011. Podatność stoków na osuwanie w polskich Karpatach fliszowych. Prace Geograficzne PAN IGiPZ, t. 230, Warszawa.

German K., 1992, Typy środowiska przyrodniczego w zachodniej części Pogórza Karpackiego. Rozpr. Hab. UJ, Kraków.

Haczewski G., 1988, Budowa geologiczna [w:] Województwo Tarnowskie- monografia (red. Warszyńska J.), Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź.

Kondracki J., 2011, Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.

Koszarski L., 1964, Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Wojnicz. Wyd. Geol., Warszawa.

Lach J., Michalik A., Pulit F., 1981, Warunki hydrogeologiczne woj tarnowskiego, WSP im KEN, Kraków.

Margielewski W., 2000, Gospodarcze znaczenie osuwisk Beskidu Makowskiego, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, t. 46, Kraków.

Mrozek T., Rączkowski W., Limanówka D., 2000, Recent landslides and triggering climatic conditions in Laskowa and Pleśna Regions Polish Carpathians. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, t. 34, Kraków.

Poprawa D., Rączkowski W., 2003, Osuwiska Karpat, Przegl. Geol., t. 51, 8. Warszawa.

Raport o stanie Gminy Pleśna, 2007, Załącznik nr 3 do strategii rozwoju Gminy.

Starkel L., Pietrzak M., Łajczak A,. 2007, Wpływ zmian użytkowania ziemi i wzrostu częstotliwości ekstremalnych opadów na obieg wody i erozję oraz ochronę zasobów przyrodniczych Karpat, [w:] Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich” t. 54, Kraków.

Wojciechowski T., Borkowski A., Perski Z., Wojcik A., 2012, Dane lotniczego skaningu laserowego w badaniu osuwisk - przykład osuwiska w Zbyszycach (Karpaty zewnętrzne). Przegl. Geol., t. 60, 2. Warszawa.

Wójcik A., 2010, Osuwiska w Małopolsce i ich katastrofalne skutki w 2010 r. [w:] Konferencja „Klęski żywiołowe – powódź i osuwiska w Małopolsce”. Kraków.

Ziętara T., 1964, O odmładzaniu osuwisk w Beskidach Zachodnich. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. WSP. Kraków


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927