80 lat Pienińskiego Parku Narodowego; historia badań naukowych SKNG UP nad ruchem turystycznym w Pieninach

Witold Jucha, Katarzyna Pająk

Abstrakt


Studenckie Koło Naukowe Geografów od pięciu lat prowadzi badania nad terenie Pienińskiego Parku Narodowego (PPN). W tym czasie zajmowano się takimi aspektami badawczymi jak: monitoring ruchu turystycznego, badania ankietowe nad preferencjami i profilem turysty odwiedzającego PPN oraz pomiarem poziomu zagospodarowania turystycznego i infrastrukturalnego wokół Parku.

Powołany w 1932 roku Park Narodowy w Pieninach obchodzi w tym roku 80-lecie istnienia. Równocześnie w tym samym roku powstał Rezerwat Przyrody w ówczesnych- czechosłowackich Pieninach. Razem stanowią one pierwszy w Europie międzynarodowy obszar ochrony przyrody.

Niniejsza praca w pierwszej części poświęcona została krótkiej charakterystyce Pienińskiego Parku Narodowego. Przedstawiono w niej cele powstania i istnienia Parku, jego historię, symbole i najważniejsze obiekty z punktu widzenia potencjalnego turysty. W drugiej części zamieszczono informacje o badaniach prowadzonych w Pieninach przez SKNG UP. Praca ma charakter kompilacji wiadomości o Parku, stanowiąc wstęp do dalszych rozważań na temat wyników badań prowadzonych przez Studentów Geografii w lipcu i sierpniu 2012.

 


Słowa kluczowe


Pieniński Park Narodowy, Pieniny, SKNG UP

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927