Chińskie inwestycje w Europie w czasie światowego kryzysu gospodarczego

Rafał Koszek

Abstrakt


Chiny stają się coraz ważniejszym graczem w światowej gospodarce. Państwo Środka jest obecnie największym eksporterem i drugim z importerów towarów na świecie. Ponadto, ponadnarodowe przedsiębiorstwa pochodzące z Chin odgrywają coraz większą rolę w globalnej gospodarce. Zaznaczają one również swoją obecność w Europie. Od 2009 roku wartość chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych dynamicznie wzrasta. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie chińskich BIZ, które ulokowane zostały w Europie. Zawarta została ich charakterystyka pod względem wartości, branż, motywacji i skutków.


Słowa kluczowe


Chiny, BIZ, Europa, kryzys ekonomiczny

Bibliografia


Clegg, J., Voss, H. (2012). Chinese Overseas Direct Investment in the European Union. Londyn: Europe China Research and Advice Network.

Czarny, E., Śledziewska, K. (2012). Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Di Minin, A., Jieyin, Z., Gammeltoft, P. (2012). Chinese foreign direct investment in R&D in Europe: A new model of R&D internationalization. W: European Management Journal, Vol. 30.

Gradziuk, A., Szczudlik- Tatar, J. (2012). Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Chińską Republiką Ludową. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Górniewicz, G. (2007). Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Bygoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Hanemann, T., Rosen, D.H. (2012). China invests in Europe. Patterns, impacts, and policy implication. Rhodium Group.

Karaian, J. (2013, 29 listopada). Britain shrewdly hires “made in China” expertise for its new nuclear power plant. Quartz . Pozyskano z: http://qz.com/137573/britain-shrewdly-hires-made-in-china-expertise-for-its-new-nuclear-power-plant/

Kiely, R. (1998). Industrialization and development: a comparative analysis. London, Bristol: UCL Press.

Kędzierski, M. (2012). Chińskie inwestycje- wnioski dla Polski, W: Analiza Instytutu Sobieskiego nr 49, Warszawa: Instytut Sobieskiego.

Lardy, N. (2012). Sustaining China’s Economic Growth after the Global Financial Crisis. Waszyngton: Peterson Institute.

Ledniowska, E., Koszek, R. (2012). Chińskie inwestycje na Świecie i w Polsce jako skutek dynamicznego rozwoju gospodarki Państwa Środka. W: P. Dolnicki,R. Kroczak (red.), Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, vol. 1., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 92-108.

Lipsey, R. (2001), Foreign Direct Investment and the Operations of Multinational Firms: Concepts, History, and Data. W: NBER Working Papers 866, Massachusetts: National Bureau of Economic Research.

Nałkowski, W. (1911). Geografia malownicza. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.

Nawrot, K. (2012). Kierunki Inwestycji Chin. Jakich Inwestycji może oczekiwać Polska. Poznań.

Nicholas, F. (2009). Chinese Direct Investment in Europe: Facts and Fallacies. Londyn: Clatham House.

Ormicki, W. (1935). Kapitał pieniężny jako przedmiot badań geografii gospodarczej. W: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Numer 4, Poznań: Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Zakładowa, 175-186.

Puchalska, K., Barwińska-Małajowicz, A. (2010). Międzynarodowe przepływy kapitału i siły roboczej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rosińska, M. (2007). Kierunki globalnych przepływów kapitałowych a znaczenie miękkich czynniki lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie decyzyjnym. W: Karaszewski Wł. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw i regionów. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 307–322.

Rios-Morales, R., Brennan, L. (2010). The emergence of Chinese investment in Europe. W: EuroMed Journal of Business, Vol. 5.

Sander, P. (2013, 29 listopada). New opportunities for German firms through Chinese investments. Technische Universität München. Pozyskano z: http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/30685/

The Economist (2011, 29 listopada). Streaks of red, Pozyskano z: http://www.economist.com/node/18895430

Yu, Y. (2010). The Impact of the Global Financial Crisis on the Chinese Economy and China’s Policy Responses. Penang: Third World Network

UNCTAD (2013). World Investment Report. Nowy Jork, Genewa: United Nations.

Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji. W: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 9-32.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927