Antropogeniczne formy terenu powstałe w wyniku dawnej działalności kopalń rud żelaza w rejonie Włodowic

Piotr Cybul

Abstrakt


W Polsce rudy żelaza były wydobywane przez kilka stuleci. Jednym z obszarów, na którym wydobywano rudy żelaza były okolice Włodowic. Prace górnicze na tym terenie zakończono w 1951 roku. Do dziś pozostały tam jedynie formy terenu świadczące o dawnym górnictwie rud żelaza.

Rudy żelaza wydobywano różnymi sposobami, dlatego też istnieje kilka typów form jakie powstały w wyniku eksploatacji kopalin. Naturalne procesy oraz działalność ludzka sprawiły, że wiele z nich w ogóle się nie zachowało, a pozostałe charakteryzują się różnym stanem zachowania.

 


Słowa kluczowe


górnictwo, hałdy, kopce, formy terenu, skała płonna

Bibliografia


Adamski A. (1994). Górnictwo rud żelaza w regionie częstochowskim. Wyd. Barsen, Sosnowiec.

Deczkowski Z. (1977). Budowa geologiczna pokrywy permsko-mezozoicznej i jej podłoże we wschodniej części monokliny przedsudeckiej (obszar kalisko-częstochowski), Prace Inst. Geol.

Gawor Ł., Warcholik W., Dolnicki P. (2015). Możliwości zagospodarowania i odzysku odpadów po górnictwie i przeróbce rud żelaza ze zwałowisk w Częstochowskim Zagłębiu Rudonośnym. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(3).

Gąsiorowska N. (1949). Górnictwo i hutnictwo w Polsce. Spół. Wyd., Warszawa.

Kaziuk H. (1978). Mapa geologiczna Polski, bez utworów czwartorzędowych 1:200 000. ark. Kraków, wyd. Geol., Warszawa

Kondracki J. (2009). Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Korona W., Ratajczak T. (2000). Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna i surowcowa minerałów z hałd po kopalnictwie rud żelaza w rejonie częstochowskim, Przegl. Geol., 48 [7].

Osika. R. (red.) (1987). Budowa geologiczna Polski T. 4: złoża surowców mineralnych. Wyd.Geol., Warszawa.

Pabich Ł. (2011). Krajobraz górniczy ziemi częstochowskiej. Wyd. Muzeum Częstochowskie, Częstochowa.

Pius T. (1965). Geologia złóż surowców mineralnych i ich rozpoznanie. Wyd. Geol., Warszawa.

Radwan M. (1963). Rudy, kuźnice i huty żelaza w Polsce. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Ratajczak T. (1998). Hałdy po górnictwie rud żelaza w rejonie częstochowskim stan aktualny i możliwości zagospodarowania, Wyd. PAN, Kraków.

Sokołowski J. (1990). Geologia regionalna i złożowa Polski. Wyd. Geol., Warszawa.

Wielgomasa L. (red.) (1981). Surowce mineralne województwa częstochowskiego. Wyd. Geol., Warszawa.

Źródła internetowe:

Geoportal Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – http://www.geoportal.gov.pl/ [dostęp z dnia: 1.10.2016]


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927