Monitoring oznakowania szlaków turystycznych w Babiogórskim Parku Narodowym (badania SKNG UP w BgPN’ 2017) – metodyka pomiaru i kontrola utworzonej bazy danych / Monitoring of tourist trails marking in Babia Góra National Park (Research of SKNG UP in BGNP

Paulina Mareczka, Witold Jucha

Abstrakt


Marked walking trails are one of the basic elements of tourism infrastructure.
In Poland the signs have rectangular shape with three horizontal bands. The top and lower band is white, whereas the middle is marked on one of five colours used to division of trails, for example on the tourist maps. The density of marks’ spatial distribution depends on a number of facts: the surface of the road in the trail, frequent intersections with other roads and trails, ability to orient on the trail (e.g. forest, frequent occurrence of fog etc.). The marks’ density also undergoes gradual changes caused by: weather conditions, destruction of medium (e.g. windthrow of tree with sign), the vandalism acts made by some „tourists”.

The Geography Students Scientific Club of Pedagogical University in Kraków made the monitoring of signs on the tourist trails in the part of polish Carpathians in 2017. The study area was the network of walking tourist trails in Babia Góra National Park as well as its immediate neighborhood (http://www.bgpn.pl/, Fig. 1). The research was conducted by dynamic GPS survey (Fot. 1). The aims of article were description of research method, to show the results of monitoring audit and compiled database, which can be made by other Association participants.

The students went by five various, but partially congruent routes (Tab. 1). The four segments were checked several times by various researchers and were used to audit of the monitoring (Fig. 2, Tab. 2). The whloe length of the segments was 13,3% of total length of trails which were checked (Tab. 3, Fig. 3-6). The results of audit were satisfactory – only one mark (for 156 used in audit) was obviously ignored by one of researchers. In more than 80% cases the differences in signs’ location were less than 5 m. After the audit the spatial data showing the signs location were collected on one point layer in GIS environment. A polyline layer (with trails network added) was made for further analyses as well.

The spatial database established in Geographical Information Systems is the result of the article. The basic statistics of database are shown in table 4. and figure 7.Słowa kluczowe


GPS, database, Babia Góra National Park

Bibliografia


Cieszewska A., Giedych R., Wałdykowski P., Adamczyk J. (2013). Inwentaryzacja liniowych elementów infrastruktury turystycznej na przykładzie Nadleśnictwa Celestynów. [w:] Problemy Ekologii Krajobrazu. Wyd. PAEK. (t. XXXIV). Warszawa: 27-33.

Duda R., Goraj A. (2012). Ocena infrastruktury turystycznej w Pienińskim Parku Narodowym. [w:] Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wyd. UP. (vol. 1). Kraków: 41-51.

Instrukcja znakowania szlaków turystycznych. (2014). Wyd. PTTK. Warszawa: 44.

Jucha W. (2015). Tworzenie bazy danych do projektu GIS - źródła danych i założenia wstępne. [w:] Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wyd. UP. (vol. 4). Kraków: 70-79.

Kowalczyk A., Derek M. (2010). Zagospodarowanie turystyczne. Wyd. PWN. Warszawa: 432.

Mareczka P., Jucha W. (2017). Sprawozdanie z manewrów SKNG UP pod Babią Górą ‘2017. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wyd. UP. (vol. 6). Kraków: 111-121.

Miller M. (2009). Czynniki wpływające na bezpieczeństwo na szlakach turystycznych. [w:] Folia Turistica. Wyd. AWF. (nr 20). Kraków: 51-72.

Pasierbek T., Lamorski T., Omylak J. (2009). Najcenniejsze walory przyrodnicze Babiogórskiego Parku Narodowego. [w:] Roczniki Bieszczadzkie. Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. (nr 17). Ustrzyki Dolne: 173-187.

Rogowski M. (2009). Ocena walorów widokowych szlaków turystycznych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska. [w:] Problemy Ekologii Krajobrazu. Wyd. PAEK. (t. XXV). Warszawa: 155-163.

Stasiak A. (2006). Produkt turystyczny - szlak. [w:] Turystyka i Hotelarstwo. Wyd. WSTiH. (t. 10). Łódź: 9-40.

Specht C. (2008). System GPS. Wyd. Bernardinum. Pelplin: 408.

Specht C., Szot T., Specht M. (2013). Badanie dokładności personalnych odbiorników GPS w pomiarach dynamicznych. [w:] Technika Transportu Szynowego. (z. 10/2013): 2547-2555.

Timothy D.J. (2006). Safety and security issues in tourism. [w:] Buhalis D., Costa C. (red.): Tourism Management Dynamics. Wyd. Taylor & Francis. Londyn: 19-27.

Wężyk P. (2004). Mity i fakty dotyczące stosowania GPS w leśnictwie. [w:] Roczniki Geomatyki. Wyd. PTIP. (t. II, z. 4). Warszawa: 19-32.

Wilcoxon F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. [w:] Biometrics. (vol. 1/1945): 80-83.

Akty prawne:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego. Dz. Ust. nr 4, p. 24-25: 32-35.

Źródła internetowe:

Babiogórski Park Narodowy – http://www.bgpn.pl/ [dostęp z dn. 1.12.2017]

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – http://www.pttk.pl/ [dostęp z dn. 1.12.2017]


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927