Autor - szczegóły

Cebulski, Jarosław, Zakład Badań Geośrodowiska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, ul. św. Jana 22, 31-018 Kraków, Polska, PolskaeISSN 2353-3927