Autor - szczegóły

Chybiorz, Ryszard, Katedra Geologii Podstawowej, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego Ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, PolskaeISSN 2353-3927