Hydroecological state of the Poltva river and its tributaries

Ludmila Kurhanevych, Marianna Shipka

Abstrakt


The Poltva river, the left tributary of the Bug, is the sewage collector within Lviv city, causing the severe pollution of its water. Therefore, research of water quality of the river is necessary.

During the 2012-2014 summer-autumn low-water season we have been studying water quality of the Poltva river and of its main tributaries. Water quality parameters are compared with the standards for fresh waters needing fish protection and with the standards for bathing water quality, valid in Ukraine and in the European Union. Assessment of rivers’ water quality is made on a basis of the Water Contamination Index.

In consequence of considerable excesses of water quality parameters the water of the Poltva river is characterized as «extremely dirty», according to Water Contamination Index, and also unsuitable either for bathing (cultural and community use) or for fish life.

The water of tributaries of the Poltva was «clean» or «moderately polluted» at the limit of «clean». Excesses of MAC of BOD5 were often observed, sometimes excesses of the norms of COD and of nitrites were found. The insufficient content of the dissolved oxygen under the European rules in the tributaries was discovered.

 


Słowa kluczowe


hydroecological state, water quality, Maximum Allowable Concentration, Water Contamination Index, the Bug river basin

Bibliografia


Bodnarchuk T. (2010) Formuvannya hidroloho-hidrohimichnoho rezhymu ta yakosti vody u verhivyah baseyniv Dnistra ta Zahidnoho Buhu (Аvtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata heohrafichnyh nauk). Kyyivskyy natsionalnyy universytet imeni Tarasa Shevchenka, Kyiv.

Blumensaat F., Helm В., Terekhanova T., Mykhnovych А., Traeckner J. (2010). Modelling, monitoring and management-integrated analysis of water quality aspects in the upper Western Bug basin. Resursy pryrodnyh vod Karpatskoho rehionu. Problemy ohorony ta ratsionalnoho vykorystannya. Materialy Devyatoyi mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, Lviv, 27 - 28 travnya 2010 roky. (223 – 237). Lviv: LvTsNTEI.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (2009). Budowa polsko-białorusko-ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu. Projekt NEB/PL/LUB/2.1/06/66. Grant contract TACIS: 2008/154-946. Raport z realizacji projektu – podsumowanie I recomendacje. Retrieved from: http://www.bugriverbasin.eu/raporty/raport_synt_pl.pdf

The Council of the European Communities (1976). Council Directive 76/160/EEC of 8 December 1975 concerning the quality of bathing water (OJ L 31, 5.2.1976, p. 1). Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31976L0160&from=EN

European Parliament and the Council (2006). Directive 2006/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on the quality of fresh waters needing protection or improvement in order to support fish life. Text with EEA relevance (Official Journal of the European Communities Vol. 49 25.9.2006 No L 264 / 20 – 31). Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.264.01.0020.01.ENG

Kabinet Ministriv Ukrainy (1996). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny No 552 vid 27 travnya 1996 roku Pro perelik promyslovyh dilyanok rybohospodarskyh vodnyh obyektiv (yih chastyn). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/552-96-%D0%BF

Kukurudza S., Perkhach O. (2009) Vykorystannya ta ohorona vodnyh resursiv: Navchalnyy posibnyk. Lviv: Vydavnychyy tsentr Lvivskoho Natsionalnoho Universytetu imeni Ivana Franka.

Kurhanevych L. (2001) Ekoloho-heomorfolohichnyy analiz baseynu Zahidnoho Buhu (Dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata heohrafichnyh nauk). Lvivskyy natsionalnyy universytet imeni Ivana Franka, Lviv.

Ministerstvo ahrarnoyi polityky ta prodovolstva Ukrayiny (2012, 30.07). Nakaz No 471 vid 30.07.2012 Pro zatverdzhennya Normatyviv ekolohichnoyi bezpeky vodnyh obyektiv, scho vykorystovuyutsya dlya potreb rybnoho hospodarstva, schodo hranychno dopustymyh kontsentratsiy orhanichnyh ta mineralnyh rechovyn u morskyh ta prisnyh vodah (biohimichnoho spozhyvannya kysnyu (BSK-5), himichnoho spozhyvannya kysnyu (HSK), zavyslyh rechovyn ta amoniynoho azotu). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1369-12

Ministerstvo rybnogo hozyaystva SSSR. Glavnoe upravlenie po ohrane i vosproizvodstvu rybnyh zapasov i regulirovaniya rybolovstva (1990). Obobschennyy perechen predelno dopustimih kontsentratsy (PDK) i orientirovochno bezopasnyh urovney vozdeystviya (OBUV) vrednyh veschestv dlya vody rybohozyaystvennyh vodoemov. Moskva.

Ministerstvo zdravoohraneniya SSSR. Glavnoe sanitarno-epidemiologicheskoe upravlenie (1988). SanPin 4630-88. Sanitarnye pravila i normy ohrany poverhnostnyh vod ot zagryazneniya. Moskva.

National Rivers Authority (1994). Тhe Surface Water (River Ecosystem) (Classification) Regulation. (Statutory Insruments No 1057). England and Wales. Retrieved from: http://www.legislation.gov.uk/uksi/1994/1057/contents/made

Shipka M. (2013). Otsinka yakosti vody richky Poltvy ta yiyi prytok. Hydrologia, hirohimiya i hydroecologia, 3(30), 82 – 91.

Voznyuk N. (2006). Otsinka ekolohichnoho stanu ukrayinskoyi chastyny baseynu riky Zahidnyy Buh (Аvtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata heohrafichnyh nauk). Derzhavnyy ahroekolohichnyy universytet, Zhytomyr.

Zabokrytska М. (2005). Hidrohimichnyy rezhym ta otsinka yakosti richkovyh vod baseynu Zahidnoho Buhu na terytoriyi Ukrayiny (Аvtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata heohrafichnyh nauk). Kyyivskyy natsionalnyy universytet imeni Tarasa Shevchenka, Kyiv.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927