Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

PODSTAWOWE DANE O FORMATOWANIU TEKSTU:

- format strony B5 170x240 (wszystkie marginesy po 1,7 cm), maksymalnie 16 stron;

- tytuł, streszczenie, słowa kluczowe, oraz podpisy rycin, tabel po polsku i angielsku lub cały artykuł po angielsku

- czcionka standardowa: Calibri 11 pkt, tytuły - 14 pkt, email autora, afiliacja, streszczenie, LITEARTURA i słowa kluczowe - 10 pkt, podpisy rycin/tabel oraz treść rycin/tabel - 9 pkt;

- pojedyńcze odstępy między wierszami, tekst wyjustowany, brak twardych spacji, bez dodatkowych odstępów pomiędzy akapitami;

- tytuły rozdziałów i podrozdziałów DUŻYMI LITERAMI, afiliacja kursywą, odstęp przed i po tytule 24 pkt., LITERATURA z odstępem 6 pkt;

- grafika w formacie jpg/tif, rozdzielczość co najmniej 300 dpi

- ryciny (schematy, wykresy, zdjęcia itp.) powinny być czarno-białe (lub w odcieniach szarości) i nie mogą wykraczać poza linię tekstu

- cytowanie literatury w tekście oraz notki bibliograficzne według standardów APA

- plik tekstowy zapisany w formacie .doc, .docx.

- opcjonalnie krótka notka o autorze, zostanie ona dodana tylko w wersji elektronicznej

 

W pierwszej kolejności prosimy o przesłanie tekstu złożonego tj. w takiej formie, w jakiej Autorzy chcieliby go widzieć w publikacji (wersja edytowalna, np. doc). Wersja ta zostanie rozesłana do recenzentów.

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i naniesieniu niezbędnych poprawek prosimy o przysłanie ponownie ostatecznej wersji „złożonej” i artykułu w wersji redakcyjnej (osobno tekst i osobno grafika).

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Oświadczam, że przedłożony do publikacji tekst jest utworem oryginalnym, nie narusza praw osób trzecich, nie był nigdzie publikowany i został przygotowany samodzielnie. Wszystkie dane zawarte w artykule są prawdziwe i nie stanowią plagiatu.

    Wszelkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze do nich użyte w tekście są opatrzone odpowiednimi przypisami.

  2. Oświdczam, że w przypadku przyjęcia artykułu do druku przenoszę wszystkie prawa autorskie na Wydawcę i udzielam Wydawcy licencji na rozpowszechnianie publikacji.
  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów zarządzania procesem składania, recenzji i druku artykułu.
 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail podane w tym serwisie będą wykorzystywane wyłącznie do ściśle określonych celów związanych z procesem redakcyjnym artykułów. Dane te nie będą udostępniane do innych celów oraz osobom niezwiązanym z procesem redakcyjnym.

 


eISSN 2353-3927