Geoinformacyjne opracowanie trasy samochodu ciężarowego – próba opracowania modelu dla zbioru i transportu odpadów komunalnych w mieście

Joanna Ćwiąkała, Agnieszka Gil, Witold Jucha, Anna Szlachta

Abstrakt


Systemy Informacji Geograficznej (GIS) znajdują praktyczne zastosowanie na wielu rodzajach działalności człowieka, w tym gospodarce odpadami. W tej dziedzinie można za ich pomocą na przykład wyznaczyć odpowiednią lokalizację składowiska, a także wyznaczyć odpowiednią trasę zbioru i przewozu śmieci do zakładu sortującego i składującego odpady.

W niniejszej pracy do próby rozwiązania problemu zbioru i transportu odpadów komunalnych użyto metody opartej na matematycznej Teorii Grafów (problem dylematu komiwojażera). Jako miejsce badań wybrano miasto Żywiec (woj. śląskie). Do wykonania zadania użyto programów darmowych dostępnych na licencji open source – Quantum GIS i GRASS. Wynikiem jest model teoretyczny – trasa ciężarówki, która po dodaniu wymienionych w artykule dodatkowych czynników modyfikujących jej przebieg nadaje się do praktycznego zastosowania.

Artykuł powstał na bazie referatu wygłoszonego na sesji naukowej 37. Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich Kół Naukowych Geografów, który odbył się w Toruniu w dniach 10-14IV2013

Słowa kluczowe


Teoria Grafów, dylemat komiwojażera, analizy sieciowe, Graph Theory, salesman’s dilemma, network analyses

Bibliografia


Generowicz A., Gaska K. (2012). Wykorzystanie systemów GIS w gospodarce odpadami. [w:] ArcanaGIS – magazyn dla użytkowników oprogramowania ESRI (nr 6/2012). Warszawa: wyd. ESRI Polska. s. 36-38.

Kozioł K. (2002). Badanie przydatności teorii grafów w budowie regionów dla sieci dróg kołowych. [w:] Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (t. 8, z. 1). Kraków: Wyd. AGH., s. 47-56.

Lange K. (2012). Zastosowanie Teorii Grafów w Geograficznych Systemach Informacyjnych. [w:] I ogólnopolska konferencja naukowa „GIS w nauce”. Mat. Konferencyjne. Łódź.

Longley P., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. (2008). GIS – Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. Wydawnictwo naukowe PWN. s. 210-212.

Narsingh D. (2004). Graph theory with applications to enginnering with computer science. New Delhi: Wyd. PHI. s. 15-23.

Nering K. (2009). System GRASS – możliwości i zastosowania część 1. [w:] Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej (z. 1-Ś). Kraków: Wyd. PK. s. 107-118.

Netzel P. (2000). GIS – GRASS Wprowadzenie do systemu. Skrypt. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. s. 11-20.

Urbański J. (2011). GIS w badaniach przyrodniczych. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. s. 10-20.

Akty prawne i dokumenty inne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (2013), Dz. Ust. z 2013. nr 0. poz. 21. s. 3-4.

Instrukcja BHP obsługi pojazdu specjalnego „śmieciarka”. (2012). Materiały ze strony Ministerstwa Środowiska – http://mos.gov.pl/ [dostęp z dnia: 01.12.2013]

Źródła internetowe:

Geographic Resources Analysis Support System – http://grass.osgeo.org/ [dostęp z dnia: 01.12.2013]

Serwis spółki „Beskid – Żywiec” – http://www.beskid-eko.pl/ [dostęp z dnia: 01.12.2013]

Quantum GIS Project – http://qgis.org/ [dostęp z dnia: 01.12.2013]


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927