No 2 (2013)

Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. DARMOWE DANE I OPEN SOURCE W BADANIACH ŚRODOWISKA


Okładka


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927