Fortyfikacje stałe w Węgierskiej Górce w przededniu II wojny światowej – przegląd za pomocą współczesnych narzędzi geograficznych

Agnieszka Kastelik, Witold Jucha, Jakub Rosiek

Abstrakt


Położona na południu Polski miejscowość Węgierska Górka była w czasie wojny obronnej 1939 r. miejscem bitwy stoczonej przez Polaków z nacierającą z terenu Słowacji armią niemiecką. Wydarzenie to było jednym z przykładów niezwykłego poświęcenia i ofiarności polskich żołnierzy. Zadaniem polskich sił zbrojnych było opóźnienie natarcia jednej z dywizji niemieckich, aby nie dopuścić do okrążenia południowego skrzydła Armii „Kraków”.

By móc zrealizować ten cel, konieczne było przygotowanie do obrony szlaku komunikacyjnego (linii kolejowej i dróg wiodących w głąb Polski z południa, z terenu okupowanej przez Niemców Słowacji) poprzez zbudowanie fortyfikacji w zwężeniu doliny rzeki Soły. Niniejszy artykuł prezentuje przegląd schronów bojowych zbudowanych w 1939 r. wraz z uwzględnieniem zainstalowanego w nich uzbrojenia. Przedmiotem badań były zasięgi i sektory ostrzału broni zamontowanej w poszczególnych schronach. Analizy dokonano przy użyciu oprogramowania GIS, odtwarzając sytuację sprzed wybuchu wojny, poprzez zastosowanie archiwalnych map z tego okresu oraz planów schronów.

Artykuł ma charakter edukacyjny. Ma on na celu przypomnienie tego epizodu wojny obronnej szerszemu gronu odbiorców, nie tylko związanemu z historią i wojskowością. Zachęca do pogłębienia wiedzy o polskiej architekturze militarnej tego okresu oraz, być może, do odwiedzenia opisywanych miejsc walk. Stanowi on hołd składany bohaterskim Obrońcom Polski z Węgierskiej Górki

Słowa kluczowe


Węgierska Górka, wojna obronna 1939 r., fortyfikacje, sektory ostrzału, zasięgi strzału, buforowanie w GIS

Bibliografia


Bogdanowski J. (1996). Architektura obronna w krajobrazie Polski. Warszawa – Kraków: wyd. PWN.

Janicki P. (2013). Armata Polowa 75 mm wz. 02/26. [w:] Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939 (tom 11). Warszawa: wyd. Edipresse.

Kastelik A. (2013). Krajobraz warowny rygla obronnego Węgierska Górka. Koncepcja zagospodarowania dla turystyki kulturowej. Maszynopis pracy magisterskiej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.

Miniewicz J. (2000). Ośrodek Oporu Węgierska Górka 1939. Poznań.

Rosiek J. (2010). „Westerplatte południa” - obrona Węgierskiej Górki podczas wojny polsko-niemieckiej w 1939 roku. Maszynopis pracy licencjackiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków.

Sadowski J., Suchanek P. (2002). Fortyfikacje Węgierskiej Górki. Węgierska Górka: wyd. UG.

Słupczyński W., Słupczyński P. (2009). Armata przeciwpancerna 37 mm wz. 36, b.m.w.

Steblik W. (1975). Armia „Kraków”. Warszawa.

Zarwański M., Suchanek S., Suchanek P. (1999). Obrońcy Węgierskiej Górki. Cieszyn


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927