Bogate media i Kramy Bogate

Witold Warcholik

Abstrakt


W szkicu naukowym zaprezentowano problematykę warsztatów terenowych zrealizowanych w obrębie ekspozycji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”, w którym wzięli udział uczestnicy konferencji „Darmowe dane i open source w badaniach środowiska”, poprowadzonych przez autora tekstu. W trakcie spaceru w Podziemiach Rynku zwrócono szczególną uwagę na rolę multimediów, w tym multimediów interaktywnych, we współczesnym muzealnictwie.

Słowa kluczowe


bogate media, interaktywność, edukacja

Bibliografia


Adamus M. (2011). Nowe media w tradycyjnej przestrzeni muzealno-galeryjnej. Kraków: Praca licencjacka, UP.

Firlet E. (2010). Podziemia Rynku Głównego w Krakowie – od eksploracji do trasy turystycznej. Kraków: Krzysztofory, Zeszyty Naukowe MHK, 28, 9-52.

Folga-Januszewska D. (2008). Muzea w Polsce 1989-2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich. Warszawa: Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kluszczyński R.W. (2010). Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 344.

Krasuski T., Łoś J., Szostakiewicz M. (2005). Wstęp do wirtualizacji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Warcholik W. (2004). Współczesna geoinformacja a środki dydaktyczne w nauczaniu geografii. W: M. Tracz, Z. Zioło (red.), Polska dydaktyka geografii jako nauka i sztuka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 183-190.

Źródła internetowe:

W poszukiwaniu formuły nowoczesnego muzeum, 2011. Pozyskano z: http://www.muzhp.pl/ [dostęp: styczeń 2014].


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927