No 2 (2013)

Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. DARMOWE DANE I OPEN SOURCE W BADANIACH ŚRODOWISKA

Mamy zaszczyt przekazać na Państwa ręce drugi numer czasopisma Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Niniejsza publikacja powstała na bazie referatów wygłoszonych na konferencji "Darmowe dane i open source w badaniach środowiska".

Konferencję zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w dniach 7-9 listopada 2013 roku. Współorganizatorem tego wydarzenia był Instytut Geografii UP w Krakowie. Honorowy patronat nad Konferencją sprawowali: JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego - prof. dr hab. Michał Śliwa, Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska oraz Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki. Patronat medialny objął miesięcznik Geodeta wraz z serwisem geoforum.pl oraz portale: gisplay.pl i dlastudenta.pl, a także Radio Spektrum. Sponsorami nagród były wydawnictwa Compass i Znak.

Konferencja miała na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania darmowych baz danych i programów open source w badaniach naukowych z dziedziny geografii oraz nauk pokrewnych. Jak podkreślali organizatorzy, przy wykorzystaniu ogólnodostępnych narzędzi wielokrotnie powstawały opracowania, które nie ustępują jakością wykonania i poziomem merytorycznym tym pracom, które powstały w oparciu o rozwiązania płatne. Obserwacje te potwierdziły osoby, które przez 3 dni aktywnie uczestniczyły w konferencji.

O tym, jak duża była potrzeba zorganizowania konferencji obejmującej zagadnienia darmowych danych i programów open source w kontekście badań środowiskowych, przekonano się już w dniu rozpoczęcia obrad. Problematyka Konferencji przyciągnęła ponad 70 przedstawicieli środowisk akademickich i naukowych, samorządowych, a także firm.

 

Spis treści

STRONA TYTUŁOWA PDF
 

ARTYKUŁY

Wprowadzenie PDF
Witold Jucha, Rafał Kroczak, Dariusz Mikołajczyk
Geoinformacyjne opracowanie trasy samochodu ciężarowego – próba opracowania modelu dla zbioru i transportu odpadów komunalnych w mieście PDF
Joanna Ćwiąkała, Agnieszka Gil, Witold Jucha, Anna Szlachta
Recenzja ścieżki dydaktycznej „Trakt Cesarski” w gminie Węgierska Górka PDF
Hanna Doroz, Witold Jucha
Wykorzystanie darmowych narzędzi kartografii internetowej do badania aktywności studenckiej w Poznaniu PDF
Wojciech Ewertowski
Tworzenie regionalnych baz danych geograficznych na przykładzie Pasma Polic PDF
Paweł Franczak
Wykorzystanie danych SRTM do generowania warstwic na potrzeby map topograficznych PDF
Mateusz Ilba
Fortyfikacje stałe w Węgierskiej Górce w przededniu II wojny światowej – przegląd za pomocą współczesnych narzędzi geograficznych PDF
Agnieszka Kastelik, Witold Jucha, Jakub Rosiek
Wykorzystanie darmowych danych teledetekcyjnych do analizy rozmieszczenia młak (na przykładzie zachodniego Podhala) PDF
Karol Majewski
Czynniki meteorologiczne wpływające na koncentrację aerozoli w Krakowie oraz analiza cząstek aerozoli PDF
Bartłomiej Pietras
Przygotowanie danych przestrzennych na potrzeby modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu z wykorzystaniem modelu CALMET/CALPUFF PDF
Mateusz Rzeszutek
Wykorzystanie oprogramowania HEC-RAS w modelowaniu hydrologicznym PDF
Grzegorz Siwek
Bogate media i Kramy Bogate PDF
Witold Warcholik
Wykorzystanie historycznych i współczesnych źródeł w badaniach geomorfologicznych i gospodarczych skutków wezbrań na przykładzie doliny Skawy PDF
Karol Witkowski, Grzegorz Wysmołek


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927