Autor - szczegóły

Ewertowski, Wojciech, Studenckie Koło Naukowe Geografów im. Stanisława Pawłowskiego Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Polska, PolskaeISSN 2353-3927