Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 1 (2012): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Sylwetka turysty odwiedzającego Pieniński Park Narodowy w 2012 roku Abstrakt   PDF
Gabriela Bołoz, Magdalena Jędrasik
 
No 1 (2012): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie SYLWETKA TURYSTY W PIENIŃSKIM PARKU NARODOWYM (wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2007-2009) Abstrakt   PDF
Ewa Rak, Beata Sęp
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu i uczeniu się geografii – możliwości i wyzwania Abstrakt   PDF
Mariola Tracz
 
No 5 (2016): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie The possibillities of developmnetof geotourism in the area of exemplary health resorts in Beskid Niski Abstrakt   PDF
Kamila Płazińska
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Tworzenie bazy danych do projektu GIS – źródła danych i założenia wstępne Abstrakt   PDF
Witold Jucha
 
No 2 (2013): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. DARMOWE DANE I OPEN SOURCE W BADANIACH ŚRODOWISKA Tworzenie regionalnych baz danych geograficznych na przykładzie Pasma Polic Abstrakt   PDF
Paweł Franczak
 
No 1 (2012): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Upowszechnianie zastosowań technologii geoinformacyjnych na przykładzie Krakowskiego GIS Day 2012 Abstrakt   PDF
Dariusz Mikołajczyk
 
No 3 (2014): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Uwarunkowania cyrkulacyjne ekstremalnych obciążeń cieplnych w Krakowie Abstrakt   PDF
Dominik Gargol, Aleksandra Jakubowska
 
No 2 (2013): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. DARMOWE DANE I OPEN SOURCE W BADANIACH ŚRODOWISKA Wprowadzenie Abstrakt   PDF
Witold Jucha, Rafał Kroczak, Dariusz Mikołajczyk
 
No 3 (2014): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Wprowadzenie Abstrakt   PDF
Rafał Kroczak, Witold Jucha
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie WPROWADZENIE Szczegóły   PDF
Tomasz Bryndal, Piotr Dolnicki, Witold Jucha, Rafal Kroczak
 
No 5 (2016): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Wprowadzenie Abstrakt   PDF
Witold Jucha, Daniel Okupny, Paweł Struś
 
No 6 (2017): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Wprowadzenie Abstrakt   PDF
Witold Jucha, Paulina Mareczka, Daniel Okupny
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Wpływ budowy małych elektrowni wodnych na środowisko przyrodnicze: inwestycje i prognozy na przyszłość na przykładzie Włoch Abstrakt   PDF
Monika Noviello, Adriano Noviello
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Wpływ galerii handlowych na małe sklepy osiedlowe na przykładzie Nowego Sącza Abstrakt   PDF
Magdalena Kmak
 
No 3 (2014): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Wpływ wykorzystania wody na jakościowe cechy wód powierzchniowych rzeki Ług (dorzecze Dniestru) Abstrakt   PDF
Natalia Kruta, Olga Pylypovych
 
No 3 (2014): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Wpływ zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obrót nieruchomościami i ruch budowlany w gminie Dobczyce Abstrakt   PDF
Piotr Raźniak, Monika Grochal
 
No 2 (2013): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. DARMOWE DANE I OPEN SOURCE W BADANIACH ŚRODOWISKA Wykorzystanie danych SRTM do generowania warstwic na potrzeby map topograficznych Abstrakt   PDF
Mateusz Ilba
 
No 2 (2013): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. DARMOWE DANE I OPEN SOURCE W BADANIACH ŚRODOWISKA Wykorzystanie darmowych danych teledetekcyjnych do analizy rozmieszczenia młak (na przykładzie zachodniego Podhala) Abstrakt   PDF
Karol Majewski
 
No 2 (2013): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. DARMOWE DANE I OPEN SOURCE W BADANIACH ŚRODOWISKA Wykorzystanie darmowych narzędzi kartografii internetowej do badania aktywności studenckiej w Poznaniu Abstrakt   PDF
Wojciech Ewertowski
 
No 2 (2013): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. DARMOWE DANE I OPEN SOURCE W BADANIACH ŚRODOWISKA Wykorzystanie historycznych i współczesnych źródeł w badaniach geomorfologicznych i gospodarczych skutków wezbrań na przykładzie doliny Skawy Abstrakt   PDF
Karol Witkowski, Grzegorz Wysmołek
 
No 3 (2014): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Wykorzystanie Indeksowej Metody Statystycznej w wyznaczaniu obszarów zagrożonych ruchami masowymi Abstrakt   PDF
Anna Świątek, Krzysztof Indelak, Dariusz Mikołajczyk
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Wykorzystanie oprogramowania GIS w tworzeniu wielowymiarowego modelu budowy geologicznej Abstrakt   PDF
Maciej Szuba, Ryszard Chybiorz, Jarzy Nita
 
No 2 (2013): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. DARMOWE DANE I OPEN SOURCE W BADANIACH ŚRODOWISKA Wykorzystanie oprogramowania HEC-RAS w modelowaniu hydrologicznym Abstrakt   PDF
Grzegorz Siwek
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zmiany w strukturze zagospodarowania obszarów okolic Dulowej w latach 1998-2014 Abstrakt   PDF
Paulina Grudowska
 
51 - 75 z 75 elementów << < 1 2 3 


eISSN 2353-3927