Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 1 (2012): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Multimedialna mapa cyfrowa jako narzędzie przekazu informacji na stronie internetowej Parku Narodowego Abstrakt   PDF
Witold Jucha
 
No 6 (2017): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Natężenie dźwięku w budynkach sakralnych / Sound intensity in sacred buildings Abstrakt   PDF
Dorota Godzik, Patrycja Nowak, Joanna Korzeniowska
 
No 1 (2012): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Nauczanie GIS w praktyce na przykładzie warsztatów Letniej Szkoły Geoinformacji Geogorce 2012 Abstrakt   PDF
Anna Świątek
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Naziemny skaning laserowy jako narzędzie do określenia aktywności osuwiska Abstrakt   PDF
Jarosław Cebulski
 
No 1 (2012): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ocena infrastruktury turystycznej w Pienińskim Parku Narodowym Abstrakt   PDF
Renata Duda, Aleksandra Goraj
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Porównanie przydatności danych z kartowania terenowego i interpretacji modelu terenu wygenerowanego z danych LiDAR do rozpoznania infrastruktury obronnej z II wojny światowej w Paśmie Jałowieckim Abstrakt   PDF
Paweł Franczak, Witold Jucha
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Przemiany przestrzenne wybranych wsi w sąsiedztwie Zbiornika Czorsztyńskiego Abstrakt   PDF
Dariusz Mikołajczyk, Anna Świątek
 
No 5 (2016): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Przydatność numerycznych modeli terenu wygenerowanych z chmury punktów LiDAR (ISOK) w interpretacji elementów koryta cieku – analiza na przykładzie Sopotni Wielkiej Abstrakt   PDF
Paweł Franczak, Witold Jucha, Anna Marszałek
 
No 2 (2013): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. DARMOWE DANE I OPEN SOURCE W BADANIACH ŚRODOWISKA Przygotowanie danych przestrzennych na potrzeby modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu z wykorzystaniem modelu CALMET/CALPUFF Abstrakt   PDF
Mateusz Rzeszutek
 
No 3 (2014): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Przygotowanie zdjęć satelitarnych i darmowych baz danych do analizy wielospektralnej w programie ILWIS Abstrakt   PDF
Mariusz Krukar
 
No 3 (2014): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią na przykładzie wybranych miejscowości województwa małopolskiego Abstrakt   PDF
Natalia Głąb, Anna Tanasiewicz, Wojciech Łachowski
 
No 2 (2013): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. DARMOWE DANE I OPEN SOURCE W BADANIACH ŚRODOWISKA Recenzja ścieżki dydaktycznej „Trakt Cesarski” w gminie Węgierska Górka Abstrakt   PDF
Hanna Doroz, Witold Jucha
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Relationships between tectonics and drainage network planar geometry of the Povcha and Mizoch uplands, NW Ukraine Abstrakt   PDF
Taras Novak, Andriy Bermes
 
No 5 (2016): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Rola czynników naturalnych i antropogenicznych w wykształceniu koryt potoków na północnym stoku Babiej Góry, Beskid Żywiecki Abstrakt   PDF
Robert Kowalski
 
No 6 (2017): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Rozkład przestrzenny oznakowania szlaków turystycznych w Babiogórskim Parku Narodowym – wyniki monitoringu prowadzonego przez SKNG UP w 2017 roku / Spatial distribution of tourist trails marking in Babia Góra National Park – results of SKNG UP monitoring Abstrakt   PDF
Kinga Bargieł, Barbara Matuszek
 
No 3 (2014): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Rozwój teras rolnych jako skutek antropopresji na przykładzie wsi Gaboń (Kotlina Sądecka) Abstrakt   PDF
Kinga Olszak
 
No 6 (2017): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Śladami dawnej i obecnej działalności człowieka – projekt ścieżki dydaktycznej w Grupie Mędralowej (gmina Zawoja) / On the tracks of former and current human activity – proposal of educational trail in Mędralowa mountain group (commune of Zawoja) Abstrakt   PDF
Paweł Franczak, Witold Jucha, Teresa Kokowska, Paulina Mareczka, Piotr Sadowski, Tomasz Urbaniec
 
No 3 (2014): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie SPIS TREŚCI Szczegóły   PDF
Rafał Kroczak, Witold Jucha
 
No 6 (2017): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie SPIS TREŚCI Szczegóły
Witold Jucha
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Sprawozdanie z konferencji GIS DZIŚ 2014 Szczegóły   PDF
Tomasz Bryndal, Piotr Cybul, Piotr Dolnicki, Bernadetta Jarząbek, Witold Jucha, Piotr Kotlarczyk, Rafał Kroczak, Remigiusz Pacyna
 
No 6 (2017): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Sprawozdanie z manewrów SKNG UP pod Babią Górą ‘2017 Szczegóły   PDF
Paulina Mareczka, Witold Jucha
 
No 5 (2016): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Stadia rozwoju zapadlisk krasowych w Daleszewicach koło Paradyża Abstrakt   PDF
Dorota Brzozowicz
 
No 2 (2013): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. DARMOWE DANE I OPEN SOURCE W BADANIACH ŚRODOWISKA STRONA TYTUŁOWA Szczegóły   PDF
Rafał Kroczak
 
No 6 (2017): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie STRONA TYTUŁOWA Szczegóły   PDF
Witold Jucha
 
No 5 (2016): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie STRONA TYTUŁOWA i SPIS TREŚCI Szczegóły   PDF
Redakcja Prac SKNG UP
 
26 - 50 z 75 elementów << < 1 2 3 > >> 


eISSN 2353-3927