No 1 (2012)

Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Spis treści

ARTYKUŁY

Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie PDF
Piotr Dolnicki, Rafał Kroczak
Sylwetka turysty odwiedzającego Pieniński Park Narodowy w 2012 roku PDF
Gabriela Bołoz, Magdalena Jędrasik
Ekonomiczne konsekwencje ruchów masowych w Szczepanowicach (Pogórze Rożnowskie) na przykładzie osuwiska Tubendza PDF
Jarosław Cebulski
Charakterystyka ruchu turystycznego na Spitsbergenie w latach 2000-2004 PDF
Joanna Ćwiąkała
Monitoring ruchu turystycznego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego w sezonie letnim 2012 – interpretacja wyników PDF
Joanna Ćwiąkała, Agnieszka Gil
Ocena infrastruktury turystycznej w Pienińskim Parku Narodowym PDF
Renata Duda, Aleksandra Goraj
Metodyka pomiaru ruchu turystycznego i badania ankietowego w Pienińskim Parku Narodowym w 2012 roku PDF
Marlena Faron, Agnieszka Kochan, Justyna Liszka
Multimedialna mapa cyfrowa jako narzędzie przekazu informacji na stronie internetowej Parku Narodowego PDF
Witold Jucha
80 lat Pienińskiego Parku Narodowego; historia badań naukowych SKNG UP nad ruchem turystycznym w Pieninach PDF
Witold Jucha, Katarzyna Pająk
Chińskie inwestycje na Świecie i w Polsce jako skutek dynamicznego rozwoju gospodarki Państwa Środka PDF
Ewa Ledniowska, Rafał Koszek
Upowszechnianie zastosowań technologii geoinformacyjnych na przykładzie Krakowskiego GIS Day 2012 PDF
Dariusz Mikołajczyk
SYLWETKA TURYSTY W PIENIŃSKIM PARKU NARODOWYM (wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2007-2009) PDF
Ewa Rak, Beata Sęp
Nauczanie GIS w praktyce na przykładzie warsztatów Letniej Szkoły Geoinformacji Geogorce 2012 PDF
Anna Świątek
Metody badań terenowych w pracach licencjackich z zakresu geografii fizycznej PDF
Karol Witkowski, Grzegorz Wysmołek


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

eISSN 2353-3927