Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 1 (2012): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 80 lat Pienińskiego Parku Narodowego; historia badań naukowych SKNG UP nad ruchem turystycznym w Pieninach Abstrakt   PDF
Witold Jucha, Katarzyna Pająk
 
No 6 (2017): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Analiza natężenia dźwięku w czasie lekcji i przerw w Szkole Podstawowej nr 49 w Krakowie / Analysis of sound intensity during lessons and school breaks at Primary School No. 49 in Cracow Abstrakt   PDF
Maria Kalwińska, Weronika Ślęczek, Joanna Korzeniowska
 
No 5 (2016): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Antropogeniczne formy terenu powstałe w wyniku dawnej działalności kopalń rud żelaza w rejonie Włodowic Abstrakt   PDF
Piotr Cybul
 
No 2 (2013): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. DARMOWE DANE I OPEN SOURCE W BADANIACH ŚRODOWISKA Bogate media i Kramy Bogate Abstrakt   PDF
Witold Warcholik
 
No 1 (2012): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Charakterystyka ruchu turystycznego na Spitsbergenie w latach 2000-2004 Abstrakt   PDF
Joanna Ćwiąkała
 
No 1 (2012): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Chińskie inwestycje na Świecie i w Polsce jako skutek dynamicznego rozwoju gospodarki Państwa Środka Abstrakt   PDF
Ewa Ledniowska, Rafał Koszek
 
No 3 (2014): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Chińskie inwestycje w Europie w czasie światowego kryzysu gospodarczego Abstrakt   PDF
Rafał Koszek
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie CONTENTS Szczegóły   PDF
Rafał Kroczak
 
No 2 (2013): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. DARMOWE DANE I OPEN SOURCE W BADANIACH ŚRODOWISKA Czynniki meteorologiczne wpływające na koncentrację aerozoli w Krakowie oraz analiza cząstek aerozoli Abstrakt   PDF
Bartłomiej Pietras
 
No 1 (2012): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Abstrakt   PDF
Piotr Dolnicki, Rafał Kroczak
 
No 3 (2014): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO GEOGRAFÓW UP W OBIEKTYWIE ‘2013 Szczegóły   PDF
Witold Jucha
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP w obiektywie ‘2014– fotorelacje Szczegóły   PDF
Witold Jucha
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów WSP w Krakowie w pierwszych latach istnienia Szczegóły   PDF
Stanisław Zając
 
No 1 (2012): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ekonomiczne konsekwencje ruchów masowych w Szczepanowicach (Pogórze Rożnowskie) na przykładzie osuwiska Tubendza Abstrakt   PDF
Jarosław Cebulski
 
No 2 (2013): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. DARMOWE DANE I OPEN SOURCE W BADANIACH ŚRODOWISKA Fortyfikacje stałe w Węgierskiej Górce w przededniu II wojny światowej – przegląd za pomocą współczesnych narzędzi geograficznych Abstrakt   PDF
Agnieszka Kastelik, Witold Jucha, Jakub Rosiek
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Geoekologiczne kartowanie i modelowanie systemów przyrodniczo-gospodarczych na byłych wyrobiskach kopalni siarki na Podkarpaciu Abstrakt   PDF
Eugen Iwanow, Jurij Andrejczuk, Witalij Kljujnik
 
No 2 (2013): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. DARMOWE DANE I OPEN SOURCE W BADANIACH ŚRODOWISKA Geoinformacyjne opracowanie trasy samochodu ciężarowego – próba opracowania modelu dla zbioru i transportu odpadów komunalnych w mieście Abstrakt   PDF
Joanna Ćwiąkała, Agnieszka Gil, Witold Jucha, Anna Szlachta
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie GIS w edukacji geograficznej – teoretyczne założenia, a praktyka szkolna Abstrakt   PDF
Remigiusz Pacyna, Agnieszka Babiarz, Monika Byrska
 
No 5 (2016): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Hydroecological state of the Poltva river and its tributaries Abstrakt   PDF
Ludmila Kurhanevych, Marianna Shipka
 
No 1 (2012): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Metody badań terenowych w pracach licencjackich z zakresu geografii fizycznej Abstrakt   PDF
Karol Witkowski, Grzegorz Wysmołek
 
No 1 (2012): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Metodyka pomiaru ruchu turystycznego i badania ankietowego w Pienińskim Parku Narodowym w 2012 roku Abstrakt   PDF
Marlena Faron, Agnieszka Kochan, Justyna Liszka
 
No 4 (2015): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Modelowanie sieci transportowej w GIS – na przykładzie krakowskiej sieci tramwajowej Abstrakt   PDF
Piotr Cybul, Bernadetta Jarząbek, Witold Jucha, Piotr Kotlarczyk
 
No 6 (2017): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Monitoring oznakowania szlaków turystycznych w Babiogórskim Parku Narodowym (badania SKNG UP w BgPN’ 2017) – metodyka pomiaru i kontrola utworzonej bazy danych / Monitoring of tourist trails marking in Babia Góra National Park (Research of SKNG UP in BGNP Abstrakt   PDF
Paulina Mareczka, Witold Jucha
 
No 1 (2012): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Monitoring ruchu turystycznego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego w sezonie letnim 2012 – interpretacja wyników Abstrakt   PDF
Joanna Ćwiąkała, Agnieszka Gil
 
No 3 (2014): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i jej wpływ na zagospodarowanie przestrzenne kraju Abstrakt   PDF
Angelika Fajerska, Patryk Dunal
 
1 - 25 z 75 elementów 1 2 3 > >> 


eISSN 2353-3927